OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ
Ctra. Simpàtica, 6
Amposta 43870
Tots els matins de 9h a 13h i les tardes de dilluns i dimecres de 16h a 19h
977 707 500
Serveis oferts

Turisme juvenil

Emissió de carnets:

Carnet IYTC (International Youth Travel Card)

Per a joves de 12 a 25 anys inclosos.

Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions... i a l'hora comprar bitlles i productes turístics a les oficines d'estudiants d'arreu del món. S'ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d'edat segons quins països.

Per obtenir-lo cal presentar:

 • DNI, NIE o passaport.
 • 1 fotografia color.
 • Preu: 9,23 euros.

Carnet ITIC (International Teacher Indentity Card)

Per a professors en actiu adscrits als centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena duran l'any acadèmic en curs. Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions i llocs d'interès cultural.

Per obtenir-lo cal presentar:

 • DNI, NIE o passaport original.
 • 1 fotografia en color.
 • Carnet del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre on consti l'interessa que treballa a dedicació plena durant l'any en curs.
 • Preu: 9,23 euros.
 • Vàlid: curs escolar.

Carnet ISIC (International Student Identity Card)

T'acredita com a estudiant en qualsevol país del món. Vàlid per a estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (ESO, FP, Batxillerat, Universitat...) a temps complert, en curs reconegut oficialment.

Permet obtenir descomptes en les entrades a: museus, teatres, exposicions, residències universitàries i a l'hora de comprar bitlles i productes turístics.

Per obtenir-lo cal:

 • DNI, NIE o passaport original.
 • 1 fotografia color.
 • Matricula o certificat del centre on s'està matriculat, any vigent.
 • Preu: 9,23 euros.
 • Vàlid: curs escolar.

CARNETS D'ALBERGUISTA

T'obre les portes a la xarxa d'albergs Hostelling Internacional. En molts països és necessari disposar d'aquest carnet per accedir a les instal·lacions. En altres, permet obtenir descomptes en les seves tarifes o estalviar-se de pagar suplements per no ser socis.

En el cas dels albergs de la XANASCAT, el suplement és de 2,50 euros, IVA inclòs per persona i nit.

Alberguista jove

 • Edat: de 14 a 29 anys.
 • Els menors de 14 han d'anar obligatòriament amb el carnet de família dels seus pares.
 • Per obtenir cal presentar: DNI, NIE o passaport original. 
 • Preu: 6 euros.

Alberguista adult

 • A partir de 30 anys (sense límit d'edat).
 • Per obtenir-lo cal: DNI, NIE o passaport original.
 • Preu: 13 euros.

Alberguista grup

 • Per associacions infantils i juvenils, socioculturals, centres d'ensenyament...
 • Mínim 10 persones. No hi ha màxim de components del grup.
 • El grup haurà d'estar format per joves de fins a 29 anys. Els únics que poden ser majors d'edat seran els responsables del grup, siguin professors o monitors.
 • Per obtenir-lo cal presentar còpia de: document del centre, degudament signat i segellat per l'entitat que el sol·licita. En el document ha de constar el nom del centre o associació, adreça, NIF i població. En el cas d'entitats sense número d'identificació fiscal, hauran d'indicar el número del DNI del responsable de l'entitat o grup.
 • Preu: 16 euros.

Alberguista de família

 • Per matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys.
 • Els fills majors de 18 anys hauran de fer-se un carnet individual quan viatgin sols.
 • Les famílies monoparentals i nombroses tenen la gratuïtat d'aquest carnet.
 • Per obtenir-lo cal: DNI, NIE o passaport del pare o mare. Llibre de família o equivalent. Carnet de família monoparental o nombrosa, si s'escau.
 • Preu: 21 euros.