INSCRIPCIONS CFA ESCOLA D'ADULTS MARTA MATA

MATÍ: de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia (del 19 al 27 de juny) TARDA: de 5 a 8 del vespre (del 19 al 22 i els dies 26 i 27 de juny) CFA ESCOLA MARTA MATA Carrer de Terol, 1 43202 Reus Tel. 977 010 850 Fax 977 010 855 cfaescolamartamata@xtec.cat escolamartamatareus.blogspot.com

Documents a entregar

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat; el compliment d'aquest criteri s'ha d'acreditar amb la documentació corresponent (el barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions). En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic del número de desempat.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del pais d'origen).

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal presentar:

 • Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva d'afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d’estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals).
 • Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
 • Esportistes d'alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.
 • Persones que cursen o han cursat un PQPI (Programa de qualificació professional inicial) o un PFI (Programa de formació i inserció): certificació que l'han cursat o l'estan cursant.
 • Persones que participen al programa "Joves per l'ocupació": document acreditatiu expedit per l'entitat on han desenvolupat el programa.
 • Persones menors d’edat
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.


Criteris de prioritat
Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

 • Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l’aula.
 • Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d’adults dels ensenyaments que se sol·liciten.
 • Qui cursi o hagi cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció.
 • Qui participi en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l’ocupació".
 • Matriculació
 • Persones admeses en el procés de preinscripció:
  • Matrícula dels alumnes admesos: de l'1 al 8 de setembre de 2017
  • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2017

 

Comentaris
Actualmente encara no hi ha comentaris, sigues el primer en fer-ne un!

Escriu el teu comentari:

=

Altres notícies

Altres notícies
OFICINA JOVE DEL MARESME 14 Setembre 2019

ELS ESPAIS JOVES DE MATARÓ ENGEGUEN MOTORS

Ja es pot consultar la programació del primer trimestre de la Xarxa d'Espais Joves de Mataró!

OFICINA JOVE DE LA SEGARRA 13 Setembre 2019

17ª EDICIÓ PREMI EMPRENEDORIA JOVE

Torna el premi emprenedoria jove de la Segarra.

OFICINA JOVE DEL MARESME 13 Setembre 2019

[MATARÓ] NOUS TALLERS TRIMESTRALS A L'ESPAI GATASSA

L'Espai Gatassa de Mataró presenta la programació per al primer trimestre amb un gran ventall de tallers, monogràfics i píndoles!

TORNA L'Ideal-OJG!

L'Ideal-OJG obrirà les seves portes al nou curs a partir del dia 16 de setembre!