Beca universitat d'estiu

EL CAU D'ALMACELLES 2012 Juliol 16
Beca per al finançament del 75% de l'import de les despeses d'estada, a estudiants del sistema universitari català, d'edats compreses entre 18 i 25 anys, que es matriculin per a tota l'edició a la Universitat Catalana d'Estiu 2012.
Objecte:
Concedir ajuts per al finançament del 75% de l'import de les despeses d'estada, a estudiants del sistema universitari català, d'edats compreses entre 18 i 25 anys, que es matriculin per a tota l'edició a la Universitat Catalana d'Estiu 2012.

Sol·licitants:
Poden beneficiar-se d'aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:
Estar matriculat o matriculada el curs 2011-2012 en una universitat del sistema universitari català o iniciar els estudis el curs 2012-2013 i haver tramitat ja la matrícula. Tenir entre 18 i 25 anys en el moment de presentació de la sol·licitud. Matricular-se, per a tota l'edició, a la Universitat Catalana d'Estiu 2012 (matrícula completa).
Durada:
La durada és del 16 al 24 d'agost de 2012.

Import:
L'import de l'ajut és com a màxim del 75% del preu de l'estada, per a tota l'edició, a la Universitat Catalana d'Estiu.

Termini de presentació:
El termini de presentació de les sol·licituds serà del 12 al 31 de juliol de 2012.

Lloc de presentació:

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona interessada per via electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l'adreça electrònica http://www.gencat.cat/ovt.
Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.
En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop omplerta la sol·licitud de manera electrònica podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.
En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d?entrada.

Resolució:

El termini legal màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén desestimat per silenci l'ajut sol·licitat.

Documentació:
Els documents annexos següents, que s'han d'adjuntar al formulari:
a) Document d'autorització per obtenir les dades tributàries degudament signat per tots els membres de la unitat familiar de més de 18 anys. L'AGAUR comprovarà a través de la PICA les dades identificatives dels membres computables de la unitat familiar.
b) Matrícula universitària del curs 2011-2012.
c) Matrícula a la universitat catalana d'estiu, conformada per la UCE.

+INFO
Comentaris
Actualmente encara no hi ha comentaris, sigues el primer en fer-ne un!

Escriu el teu comentari:

=

Altres notícies

Altres notícies
OFICINA JOVE DEL MARESME 26 Juliol 2019

Marxem de vacances...!

L'Oficina Jove del Maresme se'n va de vacances del 27 de juliol al 28 d'agost (ambdós inclosos)!

OFICINA JOVE DEL MARESME 16 Juliol 2019

Ajuts MOBINT-MIF 2019-2020

Si estudies en una universitat catalana i has estat seleccionat o seleccionada per a una estada acadèmica de mobilitat, per al curs 2019-2020, sol·licita ...

Guia de Recursos per a Joves

L'Oficina Jove del Baix Ebre ha elaborat una Guia de Recursos per a Joves

OFICINA JOVE DEL MARESME 15 Juliol 2019

Butlletí de Juliol - Mobilitat Internacional Jove del Maresme

Ja pots consultar les novetats sobre Mobilitat Internacional Jove del mes de juliol!

OFICINA JOVE DEL MARESME 15 Juliol 2019

Ja pots consultar les notes de tall i les places universitàries!

La Generalitat ja ha publicat les llistes de notes de tall i les places universitàries per al curs 2019/2020